Aktuality

Kolektor Bronzová, výměna vodovodu | 16. 10. 2018

V kolektoru Lužiny 10 v ulici Bronzová proběhla oprava stávajícího ocelového vodovodního řadu profilu DN 150. Nový řad je nerezový stejného profilu. Specifikem této stavby je první použití nerezového potrubí v kolektoru pro vodovod. Více o stavbě se dozvíte zde.Kabelový tunel Karlín, směr Hlávkův most, úsek J34 - J101 | 12. 7.2018

Právě probíhá výstavba další části kabelového tunelu v Karlíně, úsek J34 - J101. Více o stavbě se dozvíte zde.Oprava mostu za obcí Borovnice | 18.3.2018

Oprava mostu přes Sedlický potok byla dokončena. Fotky z její výstavby a bližší informace naleznete zde zde.Rekonstrukce kanalizace Vinohradská, II. a III. etapa, Praha 2 | 27.11.2017

Právě se dokončují práce na rekonstruované kmenové stoce v ulici Vinohradská. Sto let stará stoka odvádí odpadní vody z oblasti Vinohrad a Žižkova. Stoka křižuje a vede podél tramvajové trati. Více o stavebně náročné stavbě se dozvíte zde.Rekonstrukce kanalizace Českobrodská, IV. etapa, | 18.9.2017

Tento rok bude dokončena velká stavba kanalizační stoky sběrače Jarov. Stavba je zajímavá svojí délkou přes 1 km, profilem DN 1400, hloubkou uložení až 15 m i množství zajímavých objektů na kanalizaci. Více o této stavbě se dozvíte zde.Publikovaný článek
Destrukce stokové sítě vlivem přitížení povrchu| 11.9.2017

Odborný žlánek pro časopis Stavebnictví připravil kolega M. Sedláček. Příspěvek naleznete zde: 2017_09_Sedlacek_stavebnictvi.pdf.

Rekonstrukce OK 23K, ul. Podbělohorská | 4.1.2017

Ke konci loňského roku byla dokončena stavba rekonstrukce kanalizace se zajímavými objekty. Stavba byla technicky náročná vzhledem k jejímu umístění. Více o této stavbě se dozvíte zde.PF 2017| 20.12.2016

Všem našim obchodním partnerům přejeme v roce 2017 hodně úspěchů na správné cestě.Havárie kanalizace v ulici Vysočanská | 20.12.2016

I nadále probíhá rekonstrukce mediálně známé havárie v ulici Vysočanská na Praze 9. Více o této stavbě se dozvíte zde.Gorodki 2016 | 31. 5. 2016

Každoroční utkání ruské zábavné hry se odehrálo v areálu ČVUT. Více o tomto zajímavém utkání najdete zde.

Svatba mladé kolegyně | 30. 4. 2016

Celá firma gratuluje Barunce k společnému vykročení do života s partnerem Tomášem. Nyní můžeme oslovovat Barču jako paní Holákovou.

Kolektor Uhříněves
- Oprava a dovybavení etapy I a II| 24.3.2016

Byla dokončena oprava části kolektoru v části Prahy Uhříněves. Více o této stavbě se dozvíte zde.


Obnova vodovodu v kolektoru Modřany| 24.3.2016

Rozsáhlá obnova vodovodů na pražském sídlišti Modřany byla dokončena. Více o této stavbě se dozvíte zde.


Publikovaný článek
- Příklad plasticitního posouzení dulní výztuže| 24.2.2016

Odborný žlánek pro časopis Tunel připravil kolega M. Sedláček. Příspěvek naleznete zde: 2016_01_Sedlacek_tunel.pdf.

Rekonstrukce Radlické výpusti| 10.2.2016

Ke konci loňského roku byla po více než roce dokončena rekonstrukce kanalizační výpusti křižující důležité ulice Smíchova. Více o této stavbě se dozvíte zde.


PF 2016| 22.12.2015

Všem našim obchodním partnerům přejeme v roce 2016 hodně úspěchů na správné cestě.