Sanace šachty stoky P

Investor: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Realizace: leden 2011 - červenec 2011.

Projekt řeší sanaci kruhové betonové vstupní šachty se středovým konzolovým schodištěm umístěné na stoce „P“ v Praze 12 – Řeporyjích.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • kruhová vstupní šachta se středovým vřetenovým schodištěm
  • Sanovaná hloubka šachty....................33,2 m
  • Průměr šachty........................................4 m
  • sanované části-pracovní spáry, schodišťové stupně, stropní deska

  • Technické řešení

    Cílem projektu bylo, na základě provedeného stavebně technického průzkumu, navrhnout optimální sanační zásahna betonových konstrukcích postižených masivním průsakem podzemní vody z okolního horninového prostředí do vnitřních prostor válcovitého tubusu vstupní šachty a to pravděpodobně porušenou pracovní spárou mezi 4. a 5. podestou. Důsledkem této poruchy bylo zatopení šachty pod touto poruchou na výšku cca 15m doprovázené tvorbou bohatých temně červených uhličitanových výluhů na stěnách šachty.
    Před vlastní sanací musela být šachta nejdříve „vypuštěna“. V zhledem k objemu vody a hloubce šachty byl zvolen odstřel „těsného“ poklopu zevnitř stoky. Po vypuštění šachty a vyčištění masivních výluhů byla nejdříve sanována postižená spára pomocí injektáže PU pryskyřicí. Poté byl sanován zbytek šachty a to především zednickým způsobem pomocí hydroizolačních materiálů vhodných na betonové povrchy.