Sanace objektů vodojemu Ládví II

Investor: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Objednavatel: D-PLUS projektová a inženýrská a. s.

Projekt zpracovává sanaci a statického posouzení stávajícího podzemního vodojemu Ládví II v Praze 8 – Kobylisích. Objekt vodojemu, postavený v 60. letech minulého století, se skládá z armaturní komory a dvou vlastních komor vodojemu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • typ vodojemu-podzemní 2 komorový s armaturní komoru
  • objem vodojemu...................................................2 x 6000 m3
  • rozměr jedné komory.........................cca 34m x 38m x 5,8m

  • Techniské řešení

    Železobetonové konstrukční prvky ve vodojemech jsou zpravidla trvale pod vodní hladinou. Tento typ expozice však současně vyvolává povrchové poškození vrstev vyluhujícími účinky vody. Standardně jsou proto povrchy stěn a sloupů bez povrchového cementového tmelu s viditelně odhalenou strukturou drobného, někdy i hrubšího kameniva. Z hlediska provozu toto představuje velmi nepříjemný dopad na čistitelnost vodojemu. Korozně výrazně horší stav betonových konstrukcí je potom nad vodní hladinou vodojemu. Dalším významným rizikovým faktorem je průnik vody střešním pláštěm. Kromě esteticky nežádoucích bělavých uhličitanových výluhů a krápníků, je nežádoucí z hygienického hlediska i průnik srážkové vody do vnitřních prostor vodojemu.
    Ze stavebně technického průzkumu a navazujícího statického posouzení vyplynulo, že ze statického hlediska je vodojem Ládví II vyhovující. Navržené sanační práce se tedy především týkají plošných oprav povrchových vrstev betonu, stropní hydroizolace, dilatačních spár a výměny některých armatur. Sanační práce jsou navrženy zednickým způsobem se zaměřením na reprofilace a ošetření betonových povrchů.